O nás

 

 
je značka specializovaná na urban a street módu. Byla registrována v roce 2007 v Českých Budějovicích, zrod se ale datuje o rok dříve. Samotný název „Gazda“ je čistě slovanské slovo, které je dodnes v některých slovanských státech běžně používáno pro označení například velkostatkáře, majitele nemovitosti, pána či prostě šéfa. Proto také logu dominuje gotický štít se slovanskou trikolorou, který pomyslně brání a hrdě reprezentuje historii Slovanů. Doplňuje ho typograficky ztvárněný nápis “Gazda”. Původní myšlenka vznikla z neochoty lidí nosit nekvalitní látky a nelíbivé designy tzv. prémiových značek, platit za ně přemrštěné ceny a zároveň jim tímto zdarma dělat reklamu. Na scéně neexistovala značka, která by dokazala přesně vystihnout dnešního mladého člověka, což Gazda dokáže. V obdobném duchu sice fungují na místním trhu i jiné zahraniční firmy, avšak naše filosofie míří směrem, kam se právě tyto firmy přes svojí velikost dívat přestaly a nebo ani nikdy nedohlédly. Zaměřujeme se na lidi, kteří za své peníze chtějí kvalitu a především důvod proč za svojí značkou stát. Tím důvodem by mělo být právě to co představujem, což jsou postoje a názory vyjádřené prostřednictvím originálních designů apelujících na slovanství a především urbanistickou kulturu. Stojíme pevně nohama na zemi a nemáme problém se politicky, společensky nebo jakkoliv názorově vyhradit a tím ze sebe chceme dělat něco víc než jen módní značku a z našich fanoušku něco víc než jen věšáky na hadry. Lidem chceme dát pocit sounáležitosti a velkou dávku pochopení pro jejich životní styl, ať už je jakýkoliv. Hrdě oblékáme skatery, BMX ridery, motorkáře, DJ’s, writery, fightery, tanecniky, muzikanty, MC’s a každého kdo má co dočinění s děním ve městském prostředí. Každé tričko je vybaveno originálním návrhem, kde klademe důraz i na jeho kvalitní zpracování, propracované detaily a na výběr materiálů. Při výrobě nám pak záleží, aby pokud možno vše bylo zracováváno firmami z nejbližšího okolí a abychom tím pozitivně působili jak na ekonomiku tak i na ekologii našeho regionu, protože jen v prosperujícím prostředí můžeme prosperovat i my nejen jako firma, ale především jako lidé. Závěrem je třeba říct, že na prvním místě nemáme profit a tím jsme osvobozeni od honění se za výdělkem a od lovu na zákazníka. Kdo vynaloží alespoň minimální snahu tak se k nám zaručeně dostane. 
 
  
..............................................................................................
 
 
  
 
is a clothing brand specialized on urban and street fashion. It was established in the year of 2007 in Ceske Budejovice but the birth of the company is dated one year earlier. The name itself “Gazda” is purely Slavic word which is still commonly used in some of the Slavic countries and reffers to landowner, real-estate owner, master or the boss. This is why the logo is in the shape of gothic shield with a Slavic tricolor which proudly represents the history of Slavs. The actual sign “Gazda” is then typographically portrayed. The original idea started from unwillingness of people to wear poor quality fabric and unattractive designes of so-called premium brands, pay excessive prices while promoting them for free. Until now there has never been a brand which was able to portray the young generation of these times like Gazda does. There are other foreign brands with similar spirit on the local market, however our philosophy aims towards direction where most of these large companies stopped looking to or never even did. We focus on people who not only want a good quality products for their money but mainly we give them a reason to stand by their brand. This reason should be the ideas and opinions that we represent expressed through the appeling slavic honour and the original design and urban culture. We stand firmly on our own feet and are do not have issue to support or neglect any opinion from others whether it be political, social or of any other kind. We want to be more than just a fashion brand. We want our fans to be something more than just a hanger for our clothes. We like to give people a sense of belonging and a big dose of understanding for their lifestyle, no matter which it may be. We are proud to dress skaters, BMX riders, bikers, DJ’s, sprayers, musicians, MC’s, cage fighters and everyone who has something to do with urban culture. We are aware that some of our fans are on the edge of illegality and the law however we still like to get inspired by them and their style. Every single shirt has and original design where emphasis is put on hight quality of processing, spot on details and choice of a maximum grammage material available on the market. We like to make sure everything is processed by local companies in the near surroundings during the production therefore a positive effect on local economy and the enviroment is enforced as well. We must mention that we are not an established company and don’t have an opened store or internet shop but we believe that everyone who makes some effort can find us. We produce only limited collection shirts, sweatshirts and other accessories. We do not consider profit as the main goal of Gazda therefore we are not pressured at all by the amount of financial income and do not need to chase ourselves after customers.
 
 
 
 
 
Back shopping